TŘÍDA JAKO MÍSTO, KDE MÁ KAŽDÝ ŠANCI NA ÚSPĚCH

Kontextové informace pro hospitujícího

Předmět: náboženství Ročník / Skupina: Datum: Čas výuky: 3. hodina
Učitel: Učebna: 75 Pomocný personál:
Žádný
SVP
Čeština jako OMJ
Stupeň minimální očekávané
úrovně / minimálních
očekávaných známek /
schopností:
Sled hodin
schématu
práce: 6/12
Počet žáků: 21 Chlapci: 13 Dívky: 8

Kontext výuky

Žáci druhého stupně se zamýšlejí nad některými aspekty spirituality a pak se zabývají odpuštěním, tedy klíčovým poselstvím křesťanství a všech náboženství. Zkoumají, co nás křesťanství učí o odpuštění, a řadu dalších pohledů. Svou práci završí hodnotící esejí pod názvem: „Souhlasíte s tím, že bychom měli vždy odpouštět?“ Poté uskuteční rozhovor s křesťanem, kterého se budou ptát na jeho názory, a pak se za využití nápadů z předmětu přihlásí do soutěže Oduševnělé umění.

V této hodině bude nutná diferenciace pro: 2 žáky se slabými studijními výsledky, 12 žáků s průměrnými studijními výsledky a 7 žáků s velmi dobrými studijními výsledky.

Registrace