Strategie výuky, které fungují a pomáhají při učení

Diferenciace na základě obsahu

Žáci studují různé materiály na stejné téma, ale dělají tytéž aktivity.

Diferenciace na základě skupinové práce

Žáci pracují ve skupinách, v nichž jsou žáci různých schopností. Pomáhají si tím, že spolupracují a interpretují zadané úkoly různými způsoby.

DIFERENCIACE NA ZÁKLADĚ ROLE

Žáci vykonávají odlišné aktivity podle toho, jakou roli sehrávají během simulace.
Role odpovídají jejich schopnostem, vlohám a potřebám.

Diferenciace na základě stupňování náročnosti

Žáci dostanou tytéž informace a aktivity. Aktivity se stávají čím dál náročnějšími. Žáci pracují různou rychlostí, a proto jen ti schopnější udělají těžší úkoly.

Diferenciace na základě aktivit

Žáci studují tentýž obsah, ale dělají odlišné aktivity.

Diferenciace na základě individuálních opatření

Žáci studují tytéž materiály, dělají tytéž aktivity, ale učitel jim poskytuje jinou míru podpory nebo jim dá vytištěné informace navíc.

Diferenciace na základě odpovědi

Žáci dostanou nejednoznačná zadání, která mohou interpretovat různými způsoby.

Diferenciace na základě schopnosti vyjednávat

Žáci studují různé materiály na stejné téma a dělají odlišné aktivity. Učitelé pomáhají žákům vybrat vhodné materiály.

Diferenciace na základě dodatečného zadání

Žáci studují tytéž materiály a dělají tytéž aktivity. Dodatečná práce je zadána těm nejschopnějším poté, co dokončili základní aktivity.

Registrace