© ROMA EDUCATION SUPPORT TRUST (REST) 2020

Vydání příručky
Bylo financováno nadací
Bader philanthropies

Na těchto stránkách najdete zkrácenou verzi praktické příručky společného vzdělávání pro české učitele. Pokud vás zaujala, můžete si ji po registraci stáhnout celou.

Tato příručka nabízí českým učitelům a školám praktické rady, jak realizovat společné vzdělávání v praxi. Příručka vznikla v letech 2012-2020 v rámci projektu „Záleží na každém dítěti: vzdělání vysoké kvality pro všechny“, realizovaného britskou organizací Roma Education Support Trust v partnerství s britskou školou Babington Academy a českými základními školami Grafická (Praha) a Trmice (Trmice u Ústí nad Labem). Tímto též děkujeme ředitelce ZŠ a MŠ Grafická, Mgr. Radmile Jedličkové, která je autorkou případové studie o restartu české školy uvedené v části 2, vedení ZŠ Trmice v čele s  ředitelkou Mgr. Marií Gottfriedovou za text případové studie o hodnocení a docházce a Babington Academy, zejména bývalému vedoucímu učiteli pro žáky s OMJ Marku Penfoldovi, za zásadní podněty, které vedly k vypracování částí 3, 4 a 5. Projektu a dílčích aktivit se během jeho osmiletého trvání zúčastnilo dalších 8 škol z Prahy, Ústeckého, Plzeňského A Moravskoslezského kraje. V příručce naleznete osvědčené rady, tipy a strategie, které čeští ředitelé a učitelé přejali od svých britských a českých kolegů během recipročních pracovních návštěv a adaptovali je na místní podmínky. Věříme, že budou užitečné i pro vás.

Registrace

Pokud vás zaujala zkrácená verze, stáhněte si celou příručku. Stáhnout soubor v PDF

Přečetl/a jsem si zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Záleží na každém dítěti, rozumím jim a souhlasím s nimi.

 

GRAFICKÁ ÚPRAVA A DESIGN:
DAVID JANOŠEK
| Website: László Farkas